Klubben

Knøtte- og juniorgolf på mandager

Vi har opplevd stor tilstrømming av barn og unge til klubben de siste par årene, og det setter vi stor pris på!
Vi har organisert gratis trening for knøtter og juniorer.

Gruppa har en organisator – Kjersti Beck Bjørnback -  som kan nåes på kjersti.bex@gmail.com

Men les gjerne på siden her – kanskje finner du svar på det du lurer på:
Både knøtter 4 – 10/12 år, og juniorer 12 – 15 år trener på mandager.  Sesongstart er i begynnelsen av mai.  Det er opphold i juli, og oppstart etter ferien den 1. august.  Vi pleier å holde på til ca. rundt høstferien.
Knøttene kl. 17.00 og juniorene kl. 18.00.

Det er fire knøttetrenere,  to på hver trening, og det er også to trenere på juniorsiden.  Juniorene vil også trenes av vår nye Trener1 – Håkon Eftedal i sommer.
Alle som trener barn i klubben har politiattest.