Nyheter

Årsmøte i Gjøvik & Toten Golfklubb 28. mars 2023 kl. 18.00

Av: Marius T. Johansen  |  Publisert: 20. februar 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Les hele saken

Det innkalles med dette til årsmøte i Gjøvik & Toten Golfklubb 28. mars 2023 kl. 18.00 på Sillongen Toten hotel

Dagsorden:

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører/sekretær.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Behandle Klubbens årsberetning.
8. Behandle Klubbens regnskap.
9.  Behandle Klubbens lov fra 1.1.2022
10. Behandle innkomne forslag.
11. Vedta Klubbens budsjett.
12. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder og nestleder, og i tillegg 4 eller 5 styremedlemmer og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14. mars  2023.  Sendes på mail til post@gtgk.no.  Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil være tilgjengelig på klubbens hjemmeside senest 21. mars 2023.  Saksdokumenter i trykket form vil ikke være tilgjengelig på møtedagen, men skriv gjerne ut og ta med ved behov.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i Gjøvik & Toten Golfklubb i minst en måned, fylle minst 15 år i løpet av 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gjøvik & Toten Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.  Valgkomiteen vil nå begynne sitt arbeid.

Velkommen til årsmøte i Gjøvik & Toten Golfklubb!

Generalforsamling i Toten Golf AS vil avholdes samme kveld kl. 19.15.  Egen innkalling sendes ut til aksjeeiere.