Bli med på nybegynnerkurs hos oss!

Medlemskap + kurs for hele 2021 til kun 2999,-

LES MER

Datoer for kurs:  8.Mai  – 22.Mai – 5.Juni

Påmelding og spørsmål: Marius@gtgk.no

OBS Årsmøtet i klubben er utsatt til 11. mai kl 18.00 på Sillongen Hotel. Mail med info om dette er sendt alle medlemmer.

Påmelding til post@gtgk.no

Dagsorden:
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører/sekretær.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Behandle Klubbens årsberetning.
8. Behandle Klubbens regnskap.
10. Behandle innkomne forslag.
11. Fastsette medlemskontingent for 2022.
12. Vedta Klubbens budsjett.
13. Behandle forslag til ny virksomhetsplan for GTGK.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder og nestleder, og i tillegg 4 eller 5 styremedlemmer og ett
varamedlem.
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 6. april
2021. Sendes på mail til post@gtgk.no.

Saksdokumenter i trykket form vil ikke være tilgjengelig på møtedagen (p.g.a. Covid-19-
hensyn), men skriv gjerne ut og ta med selv.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i Gjøvik & Toten
Golfklubb i minst en måned, fylle minst 15 år i løpet av 2021, og ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til Gjøvik & Toten Golfklubb. Alle medlemmer har uansett
møterett, talerett og forslagsrett.

Vi ønsker å ha et fysisk årsmøte, derfor må vi til enhver tid rette oss etter myndighetenes
retningslinjer i.f.t. Covid-19. Dersom det strammes inn i vårt område vil årsmøtet kunne bli
utsatt. Fristen som Norges Idrettsforbund har satt for å avholde årsmøter er den 15. juni.
Ser vi at vi ikke rekker dette med å ha et fysisk møte vil det kunne bli avholdt på Teams.
Velkommen til årsmøte i Gjøvik & Toten Golfklubb!
Generalforsamling i Toten Golf AS vil avholdes samme kveld kl. 19.15. Egen innkalling
sendes ut til aksjeeiere.

Mvh
Styret

Prosjekt 18 utslag 9 greener! -Tegninger av nye utslag

Gjøvik & Toten GK bygger nå om til 18 utslag slik at du kan spille en fullverdig og variert 18 hulls runde på toppen av Toten!

Flere av hullene endrer helt karakter. Av de største endringene kan hull 5, 6 og 7 nevnes. Her vil du blant annet møte kjente hull 6 (Par 4 front) som et monster Par 5 på back.

Trykk her for å se alle endringene

(NB – feil på hull 3. Dette er Par 4 begge rundene)

Prosjektet har som mål og ferdigstilles medio August 2021, med håp om uoffisiell åpning tidligere.

Dugnadsgruppe 2021 

Vi har hatt mange gode hjelpere i sesongen som var! Derfor vil vi fra neste sesong opprette en fast dugnad en ettermiddag i uken med ulike arbeidsoppgaver. Ønsker du å bidra i dugnadsgruppa fra 2021 send en mail til Marius på marius@gtgk.no

Velkommen til nettbutikken til Gjøvik & Toten Golfklubb

Når du handler i denne nettbutikken vil en del av overskuddet gå tilbake til Gjøvik & Toten Golfklubb

https://supporter.no/gjoviktotengolfklubb

Støtt oss med din grasrotandel

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tipping kanaler
eller ved å sende SMS <Grasrotandelen 988485365> til 60000

Grasrotandelen gir deg som spiller hos Norsk Tipping mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller går 7 prosent av din spillinnsats til den grasrotmottakeren du velger – uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanse. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Gjøvik & Toten Golfklubb