Inkluderende, et hyggelig miljø, kom som du er.

Medlemspriser 2022

INTRO-medlemskap for nye medlemmer med fritt spill for hele 2022 til kun 3499,-  Er du mellom 20 og 29år betaler du 2400,-

Medlemskap med aksje

Hovedmedlem med aksje

⦁ Inkl fritt spill

⦁ Rabatt i golfshopen: 10% klær/sko/hansker

⦁ Medlemspris på leie av golfbil og traller

⦁ Rabatt på klippekort hos pro – 6t betal for 5

⦁ Medlemspris på Gjøvik & Toten Golfsenter

⦁ Medlemspris hos TRENTO Gjøvik

⦁ SAS Sportspris – Fritt kolli a 23 kg

⦁ Mulighet for månedlig betaling (kontakt klubb før 15.1)

⦁ Dette medlemskapet gir rabattert greenfee hos alle våre samarbeidsklubber

kr. 5200,-

Familiemedlem 2 + junior med aksje

⦁ 2 voksene + hjemmeboende juniorer opp til 19

⦁ Inkl fritt spill

⦁ Rabatt i golfshopen: 10% klær/sko/hansker

⦁ Medlemspris på leie av golfbil og traller

⦁ Rabatt på klippekort hos pro – 6t betal for 5

⦁ Medlemspris på Gjøvik & Toten Golfsenter

⦁ Medlemspris hos TRENTO Gjøvik

⦁ SAS Sportspris – Fritt kolli a 23 kg

⦁ Mulighet for månedlig betaling (kontakt klubb før 15.1)

⦁ Dette medlemskapet gir rabattert greenfee hos alle våre samarbeidsklubber

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samabeidsklubber

kr. 12500,-

Familiemedlem 1 + juniorer med aksje

⦁ 1 voksen + hjemmeboende juniorer opp til 19

⦁ Inkl fritt spill

⦁ Rabatt i golfshopen: 10% klær/sko/hansker

⦁ Medlemspris på leie av golfbil og traller

⦁ Rabatt på klippekort hos pro – 6t betal for 5

⦁ Medlemspris på Gjøvik & Toten Golfsenter

⦁ Medlemspris hos TRENTO Gjøvik

⦁ SAS Sportspris – Fritt kolli a 23 kg

⦁ Mulighet for månedlig betaling (kontakt klubb før 15.1)

⦁ Dette medlemskapet gir rabattert greenfee hos alle våre samarbeidsklubber

kr. 6400,-

GREENFEE

⦁ Egen medlemspris på greenfee (Gjelder ikke hos samarbeidsklubber)

⦁ Rabatt på klippekort hos pro – 6t betal for 5

⦁ Medlemspris på Gjøvik & Toten Golfsenter

⦁ Medlemspris hos TRENTO Gjøvik

⦁ SAS Sportspris – Fritt kolli a 23 kg

⦁ Mulighet for månedlig betaling (kontakt klubb før 15.1)

Kr. 2000,-

Medlemskap uten aksje

Hovedmedlem 

⦁ Inkl fritt spill

⦁ Rabatt i golfshopen: 10% klær/sko/hansker

⦁ Medlemspris på leie av golfbil og traller

⦁ Rabatt på klippekort hos pro – 6t betal for 5

⦁ Medlemspris på Gjøvik & Toten Golfsenter

⦁ Medlemspris hos TRENTO Gjøvik

⦁ SAS Sportspris – Fritt kolli a 23 kg

⦁ Mulighet for månedlig betaling (kontakt klubb før 15.1)

⦁ Dette medlemskapet gir rabattert greenfee hos alle våre samarbeidsklubber

kr. 6200,-

Familiemedlemskap 2 + juniorer

⦁ 2 voksne + hjemmeboende juniorer opp til 19

⦁ Inkl fritt spill

⦁ Rabatt i golfshopen: 10% klær/sko/hansker

⦁ Medlemspris på leie av golfbil og traller

⦁ Rabatt på klippekort hos pro – 6t betal for 5

⦁ Medlemspris på Gjøvik & Toten Golfsenter

⦁ Medlemspris hos TRENTO Gjøvik

⦁ SAS Sportspris – Fritt kolli a 23 kg

⦁ Mulighet for månedlig betaling (kontakt klubb før 15.1)

⦁ Dette medlemskapet gir rabattert greenfee hos alle våre samarbeidsklubber

kr. 13000,-

Familiemedlemskap 1 + junior

⦁ 1 voksne + hjemmeboende juniorer opp til 19

⦁ Inkl fritt spill

⦁ Rabatt i golfshopen: 10% klær/sko/hansker

⦁ Medlemspris på leie av golfbil og traller

⦁ Rabatt på klippekort hos pro – 6t betal for 5

⦁ Medlemspris på Gjøvik & Toten Golfsenter

⦁ Medlemspris hos TRENTO Gjøvik

⦁ SAS Sportspris – Fritt kolli a 23 kg

⦁ Mulighet for månedlig betaling (kontakt klubb før 15.1)

⦁ Dette medlemskapet gir rabattert greenfee hos alle våre samarbeidsklubber

kr. 6900,-

INTROmedlemskap

⦁ Første års medlemskap med fritt spill (kan kun benyttes en gang)

⦁ Inkl fritt spill

⦁ Rabatt i golfshopen: 10% klær/sko/hansker

⦁ Medlemspris på leie av golfbil og traller

⦁ Rabatt på klippekort hos pro – 6t betal for 5

⦁ Medlemspris på Gjøvik & Toten Golfsenter

⦁ Medlemspris hos TRENTO Gjøvik

⦁ SAS Sportspris – Fritt kolli a 23 kg

⦁ Mulighet for månedlig betaling (kontakt klubb før 15.1)

⦁ Dette medlemskapet gir rabattert greenfee hos alle våre samarbeidsklubber

kr. 3499,-

UNG 20-29 år

⦁ Inkl fritt spill

⦁ Rabatt i golfshopen: 10% klær/sko/hansker

⦁ Medlemspris på leie av golfbil og traller

⦁ Rabatt på klippekort hos pro – 6t betal for 5

⦁ Medlemspris på Gjøvik & Toten Golfsenter

⦁ Medlemspris hos TRENTO Gjøvik

⦁ SAS Sportspris – Fritt kolli a 23 kg

⦁ Mulighet for månedlig betaling (kontakt klubb før 15.1)

⦁ Dette medlemskapet gir rabattert greenfee hos alle våre samarbeidsklubber

kr. 2400,-

Junior:

⦁ 0-12 år kr. 500,- inkl. fritt spill.
⦁ 12-15 år kr. 1.250,- inkl. fritt spill.
⦁ 15-19 år kr. 1.500,- inkl. fritt spill.

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samabeidsklubber

Fjernmedlem

⦁ voksen: kr. 950,-

Fjernmedlem

⦁ junior: kr. 750,-

GREENFEE

⦁ Egen medlemspris på greenfee (Gjelder ikke hos samarbeidsklubber)

⦁ Rabatt på klippekort hos pro – 6t betal for 5

⦁ Medlemspris på Gjøvik & Toten Golfsenter

⦁ Medlemspris hos TRENTO Gjøvik

⦁ SAS Sportspris – Fritt kolli a 23 kg

⦁ Mulighet for månedlig betaling (kontakt klubb før 15.1)

Kr. 2200,-

Endring av medlemskap og utmelding

Eventuell utmelding av Gjøvik & Toten Golfklubb eller forandring av medlemsstatus må skje skriftlig innen 31. desember året før
utmeldingen/forandringen skal tre i kraft. Hvis dette ikke oppfylles, vil kontingent for gjeldende medlemskategori bli innkrevd påfølgende år.
Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte årsavgifter og kontingenter, og følge de spillevedtekter som til enhver tid gjelder,
og som er fastsatt av generalforsamlingen eller på årsmøte i klubben.

Den 29. mai 2015 ble det avholdt generalforsamling i Toten Golf AS der blant annet vedtak om kapitalforhøyelse ved nytegning ble vedtatt.

Vedtak:
⦁ Generalforsamlingen besluttet å nedskrive tidligere aksjekapital til NOK 0,-
⦁ Aksjekapitalen økes fra mellom NOK 30 000,- og opp til NOK 750 000,- tilsvarende 150 aksjer.
⦁ Pris per aksje er NOK 5 000,- hvor aksjenes pålydende er NOK 5 000,-
⦁ Emisjonen rettes mot eksisterende aksjonærer og eventuelle andre personer/firmaer.
⦁ Aksjene tegnes i generalforsamlingsmøte i protokollen eller tegningsblankett.
⦁ Tegningskurs er NOK 5 000,-
⦁ De nye aksjene har rett til utbytte fra regnskapsåret 2015.

NB!
Fra 2020 vil forskjellen på medlemskap for aksjonær og ikke-aksjonær bli en del større (se nedenfor). Vi har ledige aksjer, og dersom du ønsker å kjøpe – ta kontakt med daglig leder Marius T. Johansen.

Medlemskap

 • Velg
 • Hovedmedlem u/aksje kr. 6200,-
 • UNG 20-29 år u/aksje kr. 2400,-
 • INTRO medlemskap u/aksje kr. 3499,-
 • Familiemedlemskap 1 + juniorer u/aksje kr. 6900,-
 • Familiemedlemskap 2 + juniorer u/aksje kr. 13000,-
 • Junior 0-12 år u/aksje kr. 500
 • Junior 12-15 år u/aksje kr. 1.250,-
 • Junior 15-19 år u/aksje kr. 1.500,-
 • Fjernmedlem voksen: u/aksje kr. 950,-
 • Fjernmedlem junior: u/aksje kr. 750,-
 • GREENFEE u/aksje Kr. 2200,-
 • Hovedmedlem m/aksje kr. 5200,-
 • Familiemedlem 1 + junior m/aksje kr. 6400,-
 • Familiemedlem 2 + junior m/aksje kr. 12500,-
 • GREENFEE m/aksje Kr. 2000,-
 • Ingenting funnet