Inkluderende, et hyggelig miljø, kom som du er.

Høstkampanje

Spill GRATIS ut 2021 + Fritt spill for hele 2022 for kun 3499,-

Medlemskap med aksje

Hovedmedlem PLUSS

⦁ Inkl fritt spill
⦁ 10% softgoods i shop
⦁ 200,- for testing av utstyr fra klubbens leverandør

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samabeidsklubber

kr. 4900,-

Familiemedlem PLUSS

⦁ 2 voksne + juniorer fritt spill (2 voksne + hjemmeboende juniorer opp til 19)
⦁ 10% softgoods shop
⦁ 200,- for testing av utstyr fra klubbens leverandør

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samabeidsklubber

kr. 11000,-

Familiemedlem PLUSS

⦁ 1 voksen + juniorer fritt spill (1 voksen + hjemmeboende juniorer opp til 19)
⦁ 10% softgoods shop
⦁ 200,- for testing av utstyr fra klubbens leverandør

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samabeidsklubber

kr. 5900,-

Hovedmedlem GREENFEE

⦁ Egen medlemspris på greenfee (Gjelder ikke hos samarbeidsklubber)

Kr. 2200,-

Medlemskap uten aksje

Hovedmedlem BASIC

⦁ inkl. fritt spill – 10 % softgood i shop
⦁ 200 kr for testing av utstyr fra klubbens leverandør.

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samarbeidsklubber

kr. 5900,-

Familiemedlemskap BASIC

⦁ 2 voksne + juniorer fritt spill (hjemmeboende juniorer opp til 19)

⦁ inkl. fritt spill – 10 % softgood i shop

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samarbeidsklubber

kr. 12000,-

Familiemedlemskap BASIC

⦁ 1 voksne + juniorer fritt spill (hjemmeboende juniorer opp til 19)

⦁ inkl. fritt spill – 10 % softgood i shop

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samarbeidsklubber

kr. 6400,-

INTROmedlemskap

⦁ Første års medlemskap med fritt spill (kan kun benyttes en gang)

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samarbeidsklubber

kr. 3499,-

Hovedmedlem Greenfee

⦁ Egen medlemspris på greenfee (Gjelder ikke hos samarbeidsklubber)

kr. 2500,-

Junior:

⦁ 0-12 år kr. 500,- inkl. fritt spill.
⦁ 12-15 år kr. 1.250,- inkl. fritt spill.
⦁ 15-19 år kr. 1.500,- inkl. fritt spill.

Student 20-26 år kr. 2.200,- fritt spill (aktivt studentbevis må fremvises)

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samabeidsklubber

Fjernmedlem

⦁ voksen: kr. 950,-

Fjernmedlem

⦁ junior: kr. 750,-

Endring av medlemskap og utmelding

Eventuell utmelding av Gjøvik & Toten Golfklubb eller forandring av medlemsstatus må skje skriftlig innen 31. desember året før
utmeldingen/forandringen skal tre i kraft. Hvis dette ikke oppfylles, vil kontingent for gjeldende medlemskategori bli innkrevd påfølgende år.
Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte årsavgifter og kontingenter, og følge de spillevedtekter som til enhver tid gjelder,
og som er fastsatt av generalforsamlingen eller på årsmøte i klubben.

Den 29. mai 2015 ble det avholdt generalforsamling i Toten Golf AS der blant annet vedtak om kapitalforhøyelse ved nytegning ble vedtatt.

Vedtak:
⦁ Generalforsamlingen besluttet å nedskrive tidligere aksjekapital til NOK 0,-
⦁ Aksjekapitalen økes fra mellom NOK 30 000,- og opp til NOK 750 000,- tilsvarende 150 aksjer.
⦁ Pris per aksje er NOK 5 000,- hvor aksjenes pålydende er NOK 5 000,-
⦁ Emisjonen rettes mot eksisterende aksjonærer og eventuelle andre personer/firmaer.
⦁ Aksjene tegnes i generalforsamlingsmøte i protokollen eller tegningsblankett.
⦁ Tegningskurs er NOK 5 000,-
⦁ De nye aksjene har rett til utbytte fra regnskapsåret 2015.

NB!
Fra 2020 vil forskjellen på medlemskap for aksjonær og ikke-aksjonær bli en del større (se nedenfor). Vi har ledige aksjer, og dersom du ønsker å kjøpe – ta kontakt med daglig leder Marius T. Johansen.

Medlemskap

 • Velg
 • INTRO medlemskap kr. 3499,-
 • Hovedmedlem Greenfee kr. 2500,-
 • Junior / student kr. 500 - 2200,-
 • Fjernmedlem Junior kr. 750,- / Voksen kr. 950,-
 • Hovedmedlem BASIC kr. 7000,-
 • Hovedmedlem BASIC kr. 5900,-
 • Familiemedlemskap BASIC kr. 12000,-
 • Familiemedlemskap BASIC kr. 6400,-
 • Hovedmedlem TOTAL Kr. 6200,-
 • Hovedmedlem PLUSS kr. 4900,-
 • Familiemedlem PLUSS kr. 11000,-
 • Familiemedlem PLUSS kr. 5900,-
 • Hovedmedlem GREENFEE kr. 2200,-
 • Ingenting funnet