Inkluderende, et hyggelig miljø, kom som du er.

Bli medlem i Gjøvik & Toten Golfklubb!

Golfsporten er for alle!

Derfor sier vi: Kom som du er – hos oss vil du møte et hyggelig og inkluderende miljø uansett!

Har du ikke vært medlem hos oss før tilbyr vi nå «INTROmedlemskap» for kun 1990,- for resten av sesongen! Vi tilbyr også differensierte medlemskap etter dine behov og ønsker. Her kan du blant annet velge medlemskap som TOTAL og FAMILIE hvor du eller hele familien har fritt spill hele sesongen i tillegg til en rekke tilbud med i prisen. Har du mindre tid eller er i en livssituasjon hvor du ikke får spilt golf like mye kan du velge mellom vårt BASIS eller GREENFEE medlemskap

 

HØSTKAMPANJE PÅ MEDLEMSKAP UT 2020

(Gratis VTG kurs er inkludert for deg som er ny – meld deg inn i dag og ta VTG når det passer deg)

Intromedlemskap inkl fritt spill: 1999.-
Hovedmedlem Basic inkl fritt spill: 2499.-
Hovedmedlem (20% på greenfeepriser): 999.-
Familiemedlemskap 2 voksne + juniorer inkl fritt spill: 7999.-
Familiemedlemskap 1 voksen + juniorer inkl fritt spill: 3999.-
(Vanlige vilkår for endring av medlemskap og utmelding gjelder)

Velkommen til oss på «toppen av Toten»!

Medlemskap med aksje

Hovedmedlem TOTAL

⦁ inkl fritt spill, 25% på rangeballer
⦁ Kampanjetilbud på golfballer fra hovedleverandør
⦁ 15% hardgoods
⦁ 10% softgoods
⦁ 200,- for testing av utstyr fra klubbens leverandør.

Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samabeidsklubber

Kr. 6200,-

Hovedmedlem PLUSS

⦁ Inkl fritt spill
⦁ 10% softgoods i shop
⦁ 200,- for testing av utstyr fra klubbens leverandør

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samabeidsklubber

kr. 4900,-

Familiemedlem PLUSS

⦁ 2 voksne + juniorer fritt spill (2 voksne + hjemmeboende juniorer opp til 19)
⦁ 10% softgoods shop
⦁ 200,- for testing av utstyr fra klubbens leverandør

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samabeidsklubber

kr. 11000,-

Familiemedlem PLUSS

⦁ 1 voksen + juniorer fritt spill (1 voksen + hjemmeboende juniorer opp til 19)
⦁ 10% softgoods shop
⦁ 200,- for testing av utstyr fra klubbens leverandør

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samabeidsklubber

kr. 5900,-

Hovedmedlem GREENFEE

⦁ 20% avslag på greenfee (Gjelder ikke hos samarbeidsklubber)

Kr. 2200,-

Medlemskap uten aksje

Hovedmedlem BASIC

⦁ inkl fritt spill, 25% på rangeballer
⦁ Kampanjetilbud på golfballer fra hovedleverandør
⦁ 15% hardgoods
⦁ 10% softgoods
⦁ 200,- for testing av utstyr fra klubbens leverandør

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samabeidsklubber

kr. 7000,-

Hovedmedlem BASIC

⦁ inkl. fritt spill – 10 % softgood i shop
⦁ 200 kr for testing av utstyr fra klubbens leverandør.

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samabeidsklubber

kr. 5900,-

Familiemedlemskap BASIC

⦁ 2 voksne + juniorer fritt spill (hjemmeboende juniorer opp til 19)

⦁ inkl. fritt spill – 10 % softgood i shop

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samabeidsklubber

kr. 12000,-

Familiemedlemskap BASIC

⦁ 1 voksne + juniorer fritt spill (hjemmeboende juniorer opp til 19)

⦁ inkl. fritt spill – 10 % softgood i shop

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samabeidsklubber

kr. 6400,-

Intro-medlemskap

⦁ Første års medlemskap med fritt spill (kan kun benyttes en gang)

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samabeidsklubber

kr. 3500,-

Fjernmedlem

⦁ voksen: kr. 950,-

Fjernmedlem

⦁ junior: kr. 750,-

Hovedmedlem Greenfee

⦁ 20% avslag på greenfee. (Gjelder ikke hos samarbeidsklubber)

kr. 2500,-

Junior:

⦁ 0-12 år kr. 500,- inkl. fritt spill.
⦁ 12-15 år kr. 1.250,- inkl. fritt spill.
⦁ 15-19 år kr. 1.500,- inkl. fritt spill.

Student 20-26 år kr. 2.200,- fritt spill (aktivt studentbevis må fremvises)

⦁ Dette medlemskapet gir rabatter på greenfee hos alle våre samabeidsklubber

Endring av medlemskap og utmelding

Eventuell utmelding av Gjøvik & Toten Golfklubb eller forandring av medlemsstatus må skje skriftlig innen 31. desember året før
utmeldingen/forandringen skal tre i kraft. Hvis dette ikke oppfylles, vil kontingent for gjeldende medlemskategori bli innkrevd påfølgende år.
Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte årsavgifter og kontingenter, og følge de spillevedtekter som til enhver tid gjelder,
og som er fastsatt av generalforsamlingen eller på årsmøte i klubben.

Den 29. mai 2015 ble det avholdt generalforsamling i Toten Golf AS der blant annet vedtak om kapitalforhøyelse ved nytegning ble vedtatt.

Vedtak:
⦁ Generalforsamlingen besluttet å nedskrive tidligere aksjekapital til NOK 0,-
⦁ Aksjekapitalen økes fra mellom NOK 30 000,- og opp til NOK 750 000,- tilsvarende 150 aksjer.
⦁ Pris per aksje er NOK 5 000,- hvor aksjenes pålydende er NOK 5 000,-
⦁ Emisjonen rettes mot eksisterende aksjonærer og eventuelle andre personer/firmaer.
⦁ Aksjene tegnes i generalforsamlingsmøte i protokollen eller tegningsblankett.
⦁ Tegningskurs er NOK 5 000,-
⦁ De nye aksjene har rett til utbytte fra regnskapsåret 2015.

NB!
Fra 2020 vil forskjellen på medlemskap for aksjonær og ikke-aksjonær bli en del større (se nedenfor). Vi har ledige aksjer, og dersom du ønsker å kjøpe – ta kontakt med daglig leder Marius T. Johansen.