Nyheter

Årsmøte i Gjøvik & Toten Golfklubb 7. mars 2024 kl. 18.00

Av: Marius T. Johansen  |  Publisert: 6. februar 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Trykk her for informasjon

Det innkalles med dette til årsmøte i Gjøvik & Toten Golfklubb 7. mars 2024 kl. 18.00 på Sillongen Toten hotel

Dagsorden:

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører/sekretær.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Behandle Klubbens årsberetning.
8. Behandle Klubbens regnskap.
9. Behandle innkomne forslag.
10. Vedta Klubbens budsjett.
11. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder og nestleder, og i tillegg 4 eller 5 styremedlemmer og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 22. februar.  Sendes på mail til marius@gtgk.no.  Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil være tilgjengelig på klubbens hjemmeside senest 29. februar Saksdokumenter i trykket form vil ikke være tilgjengelig på møtedagen, men skriv gjerne ut og ta med ved behov.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i Gjøvik & Toten Golfklubb i minst en måned, fylle minst 15 år i løpet av 2024, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gjøvik & Toten Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 


Velkommen til årsmøte i Gjøvik & Toten Golfklubb!

Generalforsamling i Toten Golf AS vil avholdes samme kveld kl. 19.15.  Egen innkalling sendes ut til aksjeeiere.